Моніторинг транзакцій забезпечує можливість оперативного виявлення підозрілих операцій та попередження вчинення шахрайських дій.

Компанія надає технічну можливість виконання моніторингу транзакцій в режимі:

  • Online (реального часу)
  • Offline (формування звітності по операціях за попередній період)

Online-моніторинг забезпечується завдяки системі «Ризик-аналіз». Функціонал дозволяє виконувати моніторинг у двох напрямах (на вибір банку):

  • емітентських транзакцій по картках банку («Ризик-аналіз емітента») та формування попередження у разі виконання правил виявлення шахрайських дій з карткою
  • еквайрингових транзакцій на термінальній інфраструктурі банку («Ризик-аналіз еквайра») в розрізі кожного окремого POS-терміналу.

Базові правила моніторингу операцій розроблені на основі багаторічного досвіду та опрацьованих компанією статистичних даних щодо моніторингу операцій з використанням платіжних інструментів. На замовлення банку ці правила можуть бути розширені.