Головне меню

4.1.Основними функціями Торговця являються:

- Забезпечення прийняття платежів від Держателів Платіжних продуктів за цінами, що не перевищують ціни на них під час розрахунків готівковими коштами;

- Забезпечення якісного обслуговування Держателів при проведенні розрахунків за допомогою Платіжних продуктів.

4.2. Обов’язки Торговця:

- Забезпечити розміщення зображення торговельної марки Платіжної системи в місцях, де проводяться розрахунки з використанням Платіжних продуктів, у порядку, встановленому договором та нормативним документами Платіжної системи;

- Здійснювати операції з використанням Платіжного продукту лише в присутності Держателя, а в системі електронної торгівлі (комерції) з перевіркою додаткових параметрів (даних), встановлених нормативними документами Платіжної системи;

- Дотримуватися вимог системи безпеки та вимог щодо захисту інформації, в тому числі - встановлених договором з Банком-еквайром;

- Не надавати даних про Держателів не уповноваженим особам і не допускати використання Платіжних продуктів не за призначенням;

- Не копіювати даних Платіжного продукту чи його реквізитів та не вносити повного номера Платіжного продукту до облікових книг та/або до електронних баз даних комп'ютерних програм Торговця, тощо;

- Надавати Держателям Платіжних продуктів повний набір товарів та послуг за цінами, що не перевищують ціни на них під час розрахунків готівковими коштами;

- Обслуговувати Держателів Платіжних продуктів в межах встановленого Банком-еквайром переліку послуг;

- Створювати умови обслуговування Держателів Платіжних продуктів, які забезпечують збереження їх конфіденційної інформації;

- На вимогу Банку-еквайра негайно, в строк, визначений нормативними документами Платіжної системи, надавати копії документів за операціями із застосуванням Платіжних продуктів;

- Проводити навчання та інструктаж касирів, які приймають до оплати платіжні картки;

- Не допускати сторонніх осіб до роботи на платіжних терміналах та до інформації щодо номерів карток, інформації про їх Держателів;

- При проведенні платіжної операції касири Торговця обов’язково мають: перевіряти термін дії картки; порівнювати підпис Держателя картки на чеку з підписом на платіжній картці; звіряти номер платіжної картки, який присутній на картці з номером, який зазначається на платіжному терміналі та з номером, який друкується на чеку. У випадку, якщо підпис на чеку не співпадає з підписом на платіжній картці та у разі виникнення сумніву в приналежності платіжної картки її пред’явнику, касир має перевірити документ, який посвідчує особу пред’явника картки;

- Перед придбанням терміналу/платіжного пристрою погодити його придбання з Банком-еквайром.

- Повідомляти про помилкові/неналежні перекази Банк-еквайр.

4.3. Права Торговця:

- За погодженням з Банком-еквайром самостійно придбавати платіжні термінали/платіжні пристрої, що відповідають технічним (функціональним) вимогам і вимогам безпеки, які встановлюються до такого обладнання Банком-еквайром, Процесинговим центром та Платіжною організацією;

- Торговець має право відмовитися від здійснення платіжної операції з використанням Платіжного продукту в порядку, установленому договором з Банком-еквайром, у разі:

■ закінчення терміну дії Платіжного продукту, відсутності необхідних ознак його дійсності, тощо;

■ невідповідності між підписом на Платіжному продукті та підписом на паперовому документі, який оформляється за результатами операції;

■ введення невірного ПІН;

■ відмови Держателя Платіжного продукту надати документ, що ідентифікує його особу, у випадках, передбачених договором та нормативним документами Платіжної системи, або якщо було виявлено, що особа не має права використовувати Платіжний продукт;

■ неможливості виконання авторизації у зв'язку з технічними причинами

■ інших причин, визначених нормативними документами Платіжної системи.

- Права та обов’язки Держателів Платіжних продуктів визначаються умовами діючого законодавства, вимогами Національного банку України та відповідними договорами, укладеним з Банком-емітентом.

Держатель Платіжного продукту зобов’язаний повідомляти про помилкові/неналежні перекази Банк-емітент.

m banking

СМС-інформування

Новини

Усі новини