Головне меню

Система корпоративного управління у УКРКАРТ побудована у відповідності до вимог законодавства, зокрема, Закону України «Про акціонерні товариства».

Корпоративне управління УКРКАРТ включає усі складові та процедури, передбачені законодавством України, та імплементує міжнародні практики розвитку акціонерних корпорацій.

Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Правління Товариства, а також права, обов’язки та відповідальність членів Правління визначаються Положенням про Правління Товариства.

Члени Правління:
Богданов Віталій Андрійович – Голова Правління
Циганков Олександр Юрiйович – заступник Голови Правлiння з технiчних питань
Бiлоголовкiн Олександр Михайлович – заступник Голови Правлiння-директор департаменту процесингового бiзнесу"

Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Товариства, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Положенням про Наглядову раду Товариства.

Члени Наглядової ради:

  • Поліщук Геннадій Миколайович – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТ КАПІТАЛУ» (код за ЄДРПОУ 35138291) – Голова Наглядової ради.
  • Астахов Руслан Володимирович – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УСГ «ЖИТТЯ» (код за ЄДРПОУ 32671047) – заступник Голови Наглядової ради.
  • Чорний Юрій Борисович – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 31511692).

Правовий статус, строк повноважень, порядок обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень визначаються Положенням про Ревізійну комісії (Ревізора) Товариства.

Члени Ревізійної комісії: 
Александрович Ірина Олегівна – Голова Ревізійної комісії 
Вертай Валентина Дмитрівна - член Ревізійної комісії