До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»

Рішення,

прийняті річними загальними зборами акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»

Дата проведення загальних зборів : 21 квітня 2017 року

Місце проведення загальних зборів : Київська область, Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, буд. 19 (за вказаною адресою відсутні нумеровані внутрішні приміщення)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.

2. Про обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Про звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

4. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

7. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік та затвердження розміру річних дивідендів.

 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

1. Встановити склад Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ» на річних загальних зборах акціонерів АТ «УКРКАРТ» 21.04.2017 у кількості 2 (дві) особи.

2. Обрати до складу Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ»:

2.1. Корсуна Максима Олександровича.

2.2. Антонюк Марину Олексіївну.

3. Обрати Корсуна Максима Олександровича головою Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ».

 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

1. Обрати секретаріат річних загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ» у складі:

1.1. Голова зборів – Поліщук Геннадій Миколайович.

1.2. Секретар зборів – Крисевич Сергій Олексійович.

 

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Правління АТ «УКРКАРТ» за 2016 рік.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» за 2016 рік.

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії АТ «УКРКАРТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» за підсумками 2016-го фінансового року та достовірності фінансової звітності станом на 1 січня 2017 року.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річний звіт АТ «УКРКАРТ» за 2016 рік.

 

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

1. Встановити, що прибуток АТ «УКРКАРТ» за підсумками роботи у 2016 році у сумі 2 598 191,93 грн. підлягає направленню до резервного фонду АТ «УКРКАРТ».

2. Виплату дивідендів за акціями АТ «УКРКАРТ» за підсумками 2016 року не здійснювати.

 

 

Голова Правління Товариства О.А. Пранов