Рішення,

прийняті річними загальними зборами акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»

Дата проведення загальних зборів: 24 квітня 2018 року

Місце проведення загальних зборів: Київська область, Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, буд. 19 (за вказаною адресою відсутні нумеровані внутрішні приміщення)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.           Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.

2.           Про обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3.           Про звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

4.           Про звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

5.           Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

6.           Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

7.           Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

1.      Встановити склад Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ» на річних загальних зборах акціонерів АТ «УКРКАРТ» 24.04.2018 у кількості 2 (дві) особи.

2.      Обрати до складу Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ»:

2.1.  Антонюк Марину Олексіївну.

2.2.  Полуянову Тетяну Анатоліївну.

3.      Обрати Антонюк Марину Олексіївну головою Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ».

4.      Встановити, що повноваження обраної Лічильної комісії діють до закінчення річних загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ».

Результати голосування:

«За» – 11 420 252 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.

 

 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

1.        Обрати головою річних загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ» Поліщука Геннадія Миколайовича.

2.        Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ» Крисевича Сергія Олексійовича.

Результати голосування:

«За» – 11 420 252 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.

 

 

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

1.      Затвердити звіт Правління АТ «УКРКАРТ» за 2017 рік.

Результати голосування:

«За» – 11 417 852 голосів, що становить 99,9790 % голосів від загальної кількості зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів;

«Утрималися» – 2 400 голосів, що становить 0,0210 % голосів від загальної кількості зареєстрованих на Загальних зборах;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

1.      Затвердити звіт Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» за 2017 рік.

Результати голосування:

«За» – 11 420 252 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

1.      Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії АТ «УКРКАРТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» за підсумками 2017-го фінансового року та достовірності фінансової звітності станом на 1 січня 2018 року.

Результати голосування:

«За» – 11 420 252 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

1.      Затвердити річний звіт АТ «УКРКАРТ» за 2017 рік.

Результати голосування:

«За» – 11 420 252 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.

 

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

1.      Направити прибуток АТ «УКРКАРТ» за підсумками роботи у 2017 році у сумі 8 353 085,18 грн. до резервного капіталу АТ «УКРКАРТ».

2.      Виплату дивідендів за акціями АТ «УКРКАРТ» за підсумками 2017 року не здійснювати.

Результати голосування:

«За» – 11 417 852 голосів, що становить 99,9790 % голосів від загальної кількості зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 2 400 голосів, що становить 0,0210 % голосів від загальної кількості зареєстрованих на Загальних зборах;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.