Рішення,

прийняті загальними зборами акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»

Дата проведення загальних зборів: 29 січня 2019 року

Місце проведення загальних зборів: Київська область, Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, буд. 19 (за вказаною адресою відсутні нумеровані внутрішні приміщення)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.           Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.

2.           Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

3.           Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.

4.           Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

5.           Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

6.           Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

7.           Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

8.           Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

9.           Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

10.       Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

11.       Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

12.       Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію (ревізора) Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

1. Встановити склад Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ» на загальних зборах акціонерів АТ «УКРКАРТ» 29.01.2019 у кількості 2 (дві) особи.

2. Обрати до складу Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ»:

     2.1. Кондель Дарину Петрівну.

     2.2. Полуянову Тетяну Анатоліївну.

3. Обрати Полуянову Тетяну Анатоліївну головою Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ».

4. Встановити, що повноваження обраної Лічильної комісії діють до закінчення загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ».

Результати голосування:

«За» – 11 550 253 голоси, що становить 100,0000% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.

 

 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

1. Припинити з 29.01.2019 повноваження членів Ревізійної комісії АТ «УКРКАРТ» Александрович Ірини Олегівни та Сошинської Наталії Іванівни.

Результати голосування:

«За» – 11 550 253 голоси, що становить 100,0000% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.

 

 

 

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

1. Встановити кількісний склад Ревізійної комісії АТ «УКРКАРТ» у кількості 2 (дві) особи.

Результати голосування:

«За» – 11 550 253 голоси, що становить 100,0000% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

1. Обрати до складу Ревізійної комісії АТ «УКРКАРТ» таких осіб:

    1.1. Александрович Ірину Олегівну.

    1.2. Вертай Валентину Дмитрівну.

Результати голосування:

Кількість голосів щодо кандидатів:

Александрович Ірина Олегівна

«За» 11 417 852 голоси, що складає 98,8537% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах

«Проти» 0 голосів

«Утримались» 2 400 голосів, що складає 0,0208% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах

Не брали участь у голосуванні 130 001 голос, що складає 1,1255% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах

Вертай Валентина Дмитрівна

 «За» 11 417 852 голоси, що складає 98,8537% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах

«Проти» 0 голосів

«Утримались» 2 400 голосів, що складає 0,0208% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах

Не брали участь у голосуванні 130 001 голос, що складає 1,1255% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах

Коновал Ірина Василівна - представник акціонера ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

«За» 130 001 голос, що складає 1,1255% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах

«Проти» 11 417 852 голоси, що складає 98,8537% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах

«Утримались» 2 400 голосів, що складає 0,0208% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах

Не брали участь у голосуванні 0 голосів.

Рішення прийняте.

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити основні умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії АТ «УКРКАРТ»:

    1.1.  Строк дії повноважень членів Ревізійної комісії АТ «УКРКАРТ» – по 28.01.2022 року включно.

    1.2.  Члени Ревізійної комісії АТ «УКРКАРТ» виконують покладені на них Статутом АТ «УКРКАРТ», Положенням про Ревізійну комісію (Ревізора) АТ «УКРКАРТ» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі (з можливістю компенсації документально підтверджених витрат, пов’язаних з діяльністю в якості членів Ревізійної комісії АТ «УКРКАРТ», у порядку, передбаченому укладеними цивільно-правовими договорами).

2. Обрати Голову Правління АТ «УКРКАРТ» уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписати від імені АТ «УКРКАРТ» цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії АТ «УКРКАРТ».

Результати голосування:

«За» – 11 420 252 голоси, що становить 98,8745% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 130 001 голос, що становить 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ РІШЕННЯ НЕ БУЛО ПРИЙНЯТЕ.

Результати голосування:

«За» – 130 001 голос, що становить 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 11 420 252 голоси, що становить 98,8745% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення не прийняте.

У звязку з тим, що поточний склад Наглядової ради Товариства залишається чинним, Загальні збори не розглядали наступні два питання порядку денного, а саме:

7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

 

ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПИТАННЮ РІШЕННЯ НЕ БУЛО ПРИЙНЯТЕ.

Результати голосування:

«За» – 0 голосів;

«Проти» – 11 550 253 голоси, що становить 100,0000% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення не прийняте.

 

У звязку з тим, що поточна редакція Статуту Товариства, затверджена загальними зборами акціонерів Товариства 20.07.2018 (протокол №29/2018), залишається чинною, Загальні збори не розглядали наступні три питання порядку денного, а саме:

10. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

11. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

12. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію (ревізора) Товариства шляхом викладення його у новій редакції.