Рішення,

прийняті загальними зборами акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»

Дата проведення загальних зборів: 18 квітня 2019 року

Місце проведення загальних зборів: Київська область, Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, буд. 19 (за вказаною адресою відсутні нумеровані внутрішні приміщення)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.           Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.

2.           Про звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

3.           Про звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

4.           Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

5.           Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за підсумками 2018 року та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6.           Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

7.           Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

8.           Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

9.           Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

10.       Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

11.       Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

12.       Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

13.       Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

14.       Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію (ревізора) Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити склад Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ» на загальних зборах акціонерів АТ «УКРКАРТ» 18.04.2019 у кількості 2 (дві) особи.
 2. Обрати до складу Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ»:

    2.1.Антонюк Марину Олексіївну.

    2.2.Полуянову Тетяну Анатоліївну.

3. Обрати Антонюк Марину Олексіївну головою Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ».

4. Встановити, що повноваження обраної Лічильної комісії діють до закінчення загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ».

Результати голосування:

«За» – 11 550 253 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.

  

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

 1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» за 2018 рік.

Результати голосування:

«За» – 11 420 252 голоси, що становить 98,8745% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 130 001 голос, що становить 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.

  

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

 1. Затвердити звіт Правління АТ «УКРКАРТ» за 2018 рік.

Результати голосування:

«За» – 11 420 252 голоси, що становить 98,8745% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 130 001 голос, що становить 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

 1. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії АТ «УКРКАРТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» за підсумками 2018-го фінансового року та достовірності фінансової звітності станом на 1 січня 2019 року.

Результати голосування:

«За» – 11 420 252 голоси, що становить 98,8745% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 130 001 голос, що становить 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.

 

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

 1. Взяти до відома звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора – Товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 35316245) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Результати голосування:

«За» – 11 417 852 голосів, що становить 98,8537% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 130 001 голос, що становить 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

 «Утрималися» – 2 400 голосів, що становить 0,0208% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.

 

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

 1. Затвердити річний звіт АТ «УКРКАРТ» за 2018 рік.

Результати голосування:

«За» – 11 420 252 голоси, що становить 98,8745% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 130 001 голос, що становить 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.

 

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

 1. Взяти до відома, що за підсумками 2018 року АТ «УКРКАРТ» зазнало збитків у сумі 10 645 798,71 грн. У зв’язку з цим, розподіл прибутку (через його відсутність) не здійснювати.
 2. У зв`язку з відсутністю у АТ «УКРКАРТ» джерел, передбачених законодавством та статутом АТ «УКРКАРТ» для виплати дивідендів за підсумками 2018 року, виплату дивідендів за простими іменними акціями за підсумками 2018 року не здійснювати.
 3. Спрямувати на покриття збитків АТ «УКРКАРТ» кошти резервного капіталу АТ «УКРКАРТ» у сумі 10 645 798,71 грн.

Результати голосування:

«За» – 11 420 252 голоси, що становить 98,8745% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 130 001 голос, що становить 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.

  

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

 1. Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «УКРКАРТ»:

1.1.  Астахова Руслана Володимировича – представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УСГ «ЖИТТЯ» (код за ЄДРПОУ 32671047).

1.2.  Поліщука Геннадія Миколайовича – представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КМБ-ЖИТЛОБУДІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 35623813).

1.3.  Чорного Юрія Борисовича – представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТ КАПІТАЛУ» (код за ЄДРПОУ 35138291).

Результати голосування:

«За» – 11 550 253 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.

  

ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

 1. Обрати до складу Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» таких осіб:

1.1.      Астахов Руслан Володимирович – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УСГ «ЖИТТЯ» (код за ЄДРПОУ 32671047).

1.2.      Поліщук Геннадій Миколайович – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТ КАПІТАЛУ» (код за ЄДРПОУ 35138291).

1.3.      Чорний Юрій Борисович – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 31511692).

Результати голосування:

Кількість голосів щодо кандидатів:

Астахов Руслан Володимирович – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УСГ «ЖИТТЯ» (код за ЄДРПОУ 32671047):

«За» - 11 417 852 голоси, що складає 98,8537% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» - 130 001 голос, що складає 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Утримались» - 2 400 голосів, що складає 0,0208% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кириченко Олег Вікторович – представник акціонера ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ 23697280):

«За» - 132 401 голос, що складає 1,1463% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» - 11 417 852 голоси, що складає 98,8537% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Поліщук Геннадій Миколайович – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТ КАПІТАЛУ» (код за ЄДРПОУ 35138291):

«За» - 11 417 852 голоси, що складає 98,8537% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» - 130 001 голос, що складає 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Утримались» - 2 400 голосів, що складає 0,0208% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Чорний Юрій Борисович – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 31511692):

«За» - 11 417 852 голоси, що складає 98,8537% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» - 130 001 голос, що складає 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Утримались» - 2 400 голосів, що складає 0,0208% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.

  

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

 1. Затвердити основні умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «УКРКАРТ»:

1.1.     Строк дії повноважень членів Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» - по 17.04.2022 включно.

1.2.     За виконання Головою Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» покладених на нього Статутом АТ «УКРКАРТ», Положенням про Наглядову раду АТ «УКРКАРТ» та відповідним цивільно-правовим договором функцій Голови Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» йому сплачується винагорода, з нарахуванням та утриманням встановлених законодавством податків, у розмірі 50 000,00 грн. на місяць.

1.3.     Інші члени Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» виконують покладені на них Статутом АТ «УКРКАРТ», Положенням про Наглядову раду АТ «УКРКАРТ» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі.

1.4.     Членам Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» відшкодовуються документально підтверджені витрати, пов’язані з діяльністю у якості членів Наглядової ради АТ «УКРКАРТ», у порядку, встановленому законодавством та укладеними цивільно-правовими договорами.

2. Обрати Голову Правління АТ «УКРКАРТ» уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписувати від імені АТ «УКРКАРТ» цивільно-правові договори з членами Наглядової ради АТ «УКРКАРТ».

3. У разі переобрання Голови Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» та/або заміни акціонерами АТ «УКРКАРТ» своїх представників у складі Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» цивільно-правові договори укладаються на вищезазначених умовах.

Результати голосування:

«За» – 11 420 252 голоси, що становить 98,8745% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 130 001 голос, що становить 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.

  

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

 1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» шляхом викладення його у новій редакції та затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» у новій редакції, та надати його для державної реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.
 2. Доручити голові та секретарю загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА».

 

Результати голосування:

«За» – 11 420 252 голоси, що становить 98,8745% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 130 001 голос, що становить 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.

  

ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

 1. Затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого загальними зборами акціонерів АТ «УКРКАРТ» 18.04.2019, зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» шляхом викладення його у новій редакції.
 2. Встановити, що до дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого загальними зборами акціонерів АТ «УКРКАРТ» 18.04.2019, акціонери, органи управління, посадові особи та працівники АТ «УКРКАРТ» керуються нормами Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ» від 20.07.2018 (протокол №29/2018).

Результати голосування:

«За» – 11 420 252 голоси, що становить 98,8745% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 130 001 голос, що становить 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.

  

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

 1. Затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого загальними зборами акціонерів АТ «УКРКАРТ» 18.04.2019, зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» шляхом викладення його у новій редакції.
 2. Встановити, що до дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого загальними зборами акціонерів АТ «УКРКАРТ» 18.04.2019, акціонери, органи управління, посадові особи та працівники АТ «УКРКАРТ» керуються нормами Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ» від 20.07.2018 (протокол №29/2018).

Результати голосування:

«За» – 11 420 252 голоси, що становить 98,8745% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 130 001 голос, що становить 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.

  

ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

 1. Затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого загальними зборами акціонерів АТ «УКРКАРТ» 18.04.2019, зміни до Положення про Ревізійну комісію (ревізора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» шляхом викладення його у новій редакції.
 2. Встановити, що до дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого загальними зборами акціонерів АТ «УКРКАРТ» 18.04.2019, акціонери, органи управління, посадові особи та працівники АТ «УКРКАРТ» керуються нормами Положення про Ревізійну комісію (ревізора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ» від 20.07.2018 (протокол №29/2018).

Результати голосування:

«За» – 11 420 252 голоси, що становить 98,8745% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 130 001 голос, що становить 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.