Рішення,

прийняті загальними зборами акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2020 року

Місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Є.Сверстюка, 11, корпус Б, офіс 214

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. 1.           Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.
 2. 2.           Про звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 3. 3.           Про звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 4. 4.           Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 5. 5.           Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за підсумками 2019 року та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. 6.           Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
 7. 7.           Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

 

 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити склад Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ» на загальних зборах акціонерів АТ «УКРКАРТ» 30.04.2020 у кількості 2 (дві) особи.
 2. Обрати до складу Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ»:
  1. 1.Антонюк Марину Олексіївну.
  2. 2.Полуянову Тетяну Анатоліївну.
  3. Обрати Антонюк Марину Олексіївну головою Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ».
  4. Встановити, що повноваження обраної Лічильної комісії діють до закінчення загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ».

Результати голосування:

«За» – 11 550 253 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.

 

 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

 1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» за 2019 рік.

Результати голосування:

«За» – 11 420 252 голоси, що становить 98,8745% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 130 001 голос, що становить 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.

 

 

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

 1. Затвердити звіт Правління АТ «УКРКАРТ» за 2019 рік.

Результати голосування:

«За» – 11 420 252 голоси, що становить 98,8745% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 130 001 голос, що становить 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

 1. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії АТ «УКРКАРТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» за підсумками 2019-го фінансового року та достовірності фінансової звітності станом на 1 січня 2020 року.

Результати голосування:

«За» – 11 420 252 голоси, що становить 98,8745% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 130 001 голос, що становить 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

 1. Взяти до відома звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора – Товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 35316245) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Результати голосування:

«За» – 11 420 252 голоси, що становить 98,8745% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 130 001 голос, що становить 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

 1. Затвердити річний звіт АТ «УКРКАРТ» за 2019 рік.

Результати голосування:

«За» – 11 420 252 голоси, що становить 98,8745% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 130 001 голос, що становить 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.

 

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

 1. Направити прибуток АТ «УКРКАРТ» за підсумками роботи у 2019 році у сумі 15 956 212,33 грн. до резервного капіталу АТ «УКРКАРТ».
 2. Виплату дивідендів за акціями АТ «УКРКАРТ» за підсумками 2019 року не здійснювати.

Результати голосування:

«За» – 11 417 852 голоси, що становить 98,8537% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 132 401 голос, що становить 1,1463% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.