Рішення,

прийняті загальними зборами акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»

Дата проведення загальних зборів: 22 квітня 2021 року

Місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Є.Сверстюка, 11, корпус Б, офіс 211

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1.            Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.
 2.            Про звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 3.            Про звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 4.            Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 5.            Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
 6.            Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

 

 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити склад Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ» на загальних зборах акціонерів АТ «УКРКАРТ» 22.04.2021 у кількості 2 (дві) особи.
 2. Обрати до складу Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ» :   Антонюк Марину Олексіївну,  Полуянову Тетяну Анатоліївну.
 3. Обрати Антонюк Марину Олексіївну головою Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ».
 4. Встановити, що повноваження обраної Лічильної комісії діють до закінчення загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ».

Результати голосування:

«За» – 11 550 253 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.

 

 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

 1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» за 2020 рік.

Результати голосування:

«За» – 11 420 252 голоси, що становить 98,8745% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 130 001 голос, що становить 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.

 

 

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

 1. Затвердити звіт Правління АТ «УКРКАРТ» за 2020 рік.

Результати голосування:

«За» – 11 420 252 голоси, що становить 98,8745% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 130 001 голос, що становить 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

 1. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії АТ «УКРКАРТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» за підсумками 2020-го фінансового року та достовірності фінансової звітності станом на 1 січня 2021 року.

Результати голосування:

«За» – 11 420 252 голоси, що становить 98,8745% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 130 001 голос, що становить 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

 1. Затвердити річний звіт АТ «УКРКАРТ» за 2020 рік.

Результати голосування:

«За» – 11 420 252 голоси, що становить 98,8745% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 130 001 голос, що становить 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

 1. Взяти до відома, що за підсумками 2020 року АТ «УКРКАРТ» зазнало збитків у сумі 3 322 485,17 грн. У зв’язку з цим, розподіл прибутку (через його відсутність) не здійснювати.
 2. У зв’язку з відсутністю у АТ «УКРКАРТ» джерел, передбачених законодавством та статутом АТ «УКРКАРТ» для виплати дивідендів за підсумками 2020 року, виплату дивідендів за простими іменними акціями за підсумками 2020 року не здійснювати.
 3. Спрямувати на покриття збитків АТ «УКРКАРТ» кошти резервного капіталу АТ «УКРКАРТ» у сумі 3 322 485,17 грн.

Результати голосування:

«За» – 11 420 252 голоси, що становить 98,8745% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Проти» – 130 001 голос, що становить 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;

«Утрималися» – 0 голосів;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте.