Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Товариства, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Положенням про Наглядову раду Товариства.

Члени Наглядової ради:

  • Поліщук Геннадій Миколайович – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КМБ-ЖИТЛОБУДІНВЕСТ"» (код за ЄДРПОУ 35623813) – Голова Наглядової ради.
  • Чорний Юрій Борисович – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТ КАПІТАЛУ» (код за ЄДРПОУ 35138291) – заступник Голови Наглядової ради.
  • Астахов Руслан Володимирович – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УСГ "ЖИТТЯ"» (код за ЄДРПОУ 32671047).