Правовий статус, строк повноважень, порядок обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень визначаються Положенням про Ревізійну комісії (Ревізора) Товариства.

Члени Ревізійної комісії: 
Александрович Ірина Олегівна – Голова Ревізійної комісії 
Вертай Валентина Дмитрівна - член Ревізійної комісії