Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 22.04.2021, загальна кількість акцій Товариства складає 12 400 000 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 11 696 985 штук.