BCZ IBANK

Інтеграційний програмний продукт BCZ IBank забезпечує комунікацію сервісів між системою дистанційного банківського обслуговування (ДБО) та комплексом ресурсів компанії УКРКАРТ, які пов'язані з обробкою даних з обслуговування платіжних карток, операціями з їх використанням, а також із широким асортиментом супутніх функцій. 

BCZ ABS

Інтеграційний програмний продукт BCZ ABS призначений для забезпечення комплексного обміну даними між АБС та системою карткового бек-офісу BCZ-CARD+, що забезпечує:

• синхронізацію даних на рівні:

- рахунків (в BCZ-CARD+)

- операцій

- проводок

- консолідованих рахунків в АБС

• передачу розгорнутої аналітики до карткових рахунків (в розрізі основних та технічних рахунків);

• роботу операціоністів в одній системі – АБС (завдяки впровадженню технології «єдине вікно»);

• оперування повною інформацією для формування звітності до НБУ;

• ведення розгорнутої аналітики по картковим рахункам (в т. ч. кредитним операціям);

• автоматичну синхронізацію даних щодо клієнтів банку;

• відповідність вимогам фінансового моніторингу. 

BCZ DATAMART

Система BCZ DATAMART забезпечує організацію комплексного обміну даними між системою карткового бек-офісу BCZ-CARD+ банку та централізованою базою даних (DWH/BI) банку.

Система передбачає вивантаження даних до DWH/BI банку (щодо продуктів, пакетів, рахунків, карток, транзакцій та додаткових послуг) за переліком операцій, що виконуються:

• операціоністами банку в головному офісі, філіях та відділеннях банку;

• співробітниками банку в контакт-центрі;

• при оформленні та зміні параметрів пакетів;

• задля формування звітності та проведення аналітики результатів роботи банківського карткового проекту. 

UAPI

Рішення UkrcardAPI (UAPI) представляє уніфікований набір функцій, призначених для взаємодії з зовнішніми системами в рамках інтеграційних проектів (мобільні додатки, що працюють через Інтернет, мережі терміналів самообслуговування та ін.) з автоматизованими системами УКРКАРТ.