Главное меню

Собрания акционеров

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 18.04.2019

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 11.03.2019, загальна кількість акцій Товариства складає 12 400 000 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 12 391 190 штук простих іменних акцій.

05.04.2019

Доповнення до порядку денного загальних зборів. Затверджений Наглядовою радою порядок денний загальних зборів

17.04.2019

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 18.04.2019

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 18.04.2019, загальна кількість акцій Товариства складає 12 400 000 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 11 695 393 штуки.

10.01.2019

Пропозиції до порядку денного загальних зборів від акціонерів, які сукупно є власниками більше 5% голосуючих акцій

18.01.2019

Доповнення до порядку денного загальних зборів. Затверджений Наглядовою радою порядок денний загальних зборів

 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 29.01.2019

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 29.01.2019, загальна кількість акцій Товариства складає 12 400 000 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 12 391 190 штук простих акцій.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 20.07.2018

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 20.07.2018, загальна кількість акцій Товариства складає 12 400 000 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 12 391 190 штук простих акцій. 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 24.04.2018

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 24.04.2018, загальна кількість акцій Товариства складає 12 400 000 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 12 391 190 штук простих акцій.